Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 07-05-2010


Eerder schreef ik over de vermeende relatie tussen fraude en de crisis. Zonder ook op dit punt te kunnen beschikken over statistieken, meen ik dat het zeer aannemelijk is dat de gevolgen van de crisis meer fouten in oude jaarrekeningen aan het licht zullen brengen. Denk alleenal aan te hoge waarderingen van activa, te positieve risicoinschattingen, onjuiste rubricering van complexe financieringsproducten of een onvolledige toelichting.


Auteur: Jan Joling

Bron: Accountancy Nieuws

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.