Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 03-09-2010


Eerst hadden we de bankencrisis, toen werd dat een financiële crisis, daarna een economische crisis en nu hebben we de voetbalcrisis. Het Nederlandse betaald voetbal verkeert in grotere financiële problemen dan ooit. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de KNVB deed naar de financiële status van de Nederlandse clubs. Deze blijkt zorgelijk tot zeer zorgelijk.


Auteur: Jan Joling

Bron: Accountancy Nieuws

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.