Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 26-11-2010

Bij de discussies rond het verleden van PVV-kamerleden kwam de term integriteit nogal eens langs. Integriteit en corporate governance zijn bijzonder actuele thema’s in onze samenleving. Zorg voor integriteit is essentieel voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, uitvoeren en handhaven van (overheids)beleid. Goed management van integriteit beschermt de organisatie tegen schandalen, misbruik, imagoschade. Zelfs Wilders gaf toe dat er op dit punt het een en ander is misgegaan, gelet op de lijst van incidenten en veroordelingen waarbij PVV-kamerleden – naar nu blijkt – betrokken zijn (geweest). In de Belgische media wordt dit geduid als ‘de bende van Geert’. Voor de accountant geldt dat integriteit één van de belangrijkste principes is.


Auteur: Jan Joling

Bron: Accountancy Nieuws

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.