Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 01-02-2011

In deze bijdrage worden de belangrijkste onderdelen van het Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht (Kamerstuk 32 450) beschreven. Met name de introductie van het relativiteitsvereiste kan tot uitkomsten leiden die in het bestuursrecht, waar niet het geschil, maar het besluit centraal staat, onbevredigend worden geacht. In de komende maanden zal duidelijk worden of dit voorstel zal worden gehandhaafd. Veel van de andere kansen zijn gegoten in bevoegdheden voor de betrokken rechters. De wijze waarop in de praktijk met de mogelijkheden van de bestuurlijke lus wordt omgegaan biedt hoop: de Nederlandse bestuursrechter blijkt bereid de door de wetgever geboden mogelijkheden intensief te gebruiken. De rechter zal echter wel in staat moeten worden gesteld met deze bevoegdheden ook voor versnelling te zorgen, niet alleen met de geboden wettelijke instrumenten, maar ook met de benodigde middelen.

Source: Tijdschrift voor Financieel recht, Nr. 1/2 februari 2011

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.