Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 26-01-2012

In 2011 laaiden discussies op over de subsidiëring (lees: bekostiging) van de regionale omroepen door de provincies. Provincies zoeken naar manieren om te bezuinigen en bij die zoektocht wordt ook de cultuursector onder de loep gehouden.


De vraag die veelal wordt gesteld is of gemeenschapsgelden efficiënt worden ingezet en of eventueel een betere inzet van de gelden mogelijk is. De bovenstaande uitspraak is de eerste sinds het begin van die discussies en er werd dan ook met grote belangstelling naar uitgekeken. 

Op 29 maart 2012 deed de rechtbank Haarlem uitspraak in een vergelijkbare procedure tussen RTV Noord-Holland en de provincie Noord-Holland. De Rechtbank Haarlem verwijst uitdrukkelijk naar de onderhavige uitspraak en komt tot een vrijwel gelijkluidend oordeel als de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Bron: Mediaforum 2012/5

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.