Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 22-06-2012


Op 21 juni werd het eerste Nederlandstalig boek gepubliceerd dat het privaatrechtelijk bewijsrecht in de volledige breedte en diepte behandelt. De auteur is Benoît Samyn, senior associate bij NautaDutilh Brussel.

Het boek geeft een overzicht en analyse van het bewijsrecht in burgerlijk- en handelsrecht aan de hand van de rechtspraak en rechtsleer.

'Privaatrechtelijk Bewijs. Een diepgaand en praktisch overzicht' geeft inzicht aan de jurist, notaris, gerechtsdeskundigen, advocaat en student over de actuele stand van rechtspraak en rechtsleer en biedt een praktische handleiding bij het hanteren van de bewijsregels, die zowel relevant zijn bij de vorming en totstandkoming van contracten, als in een juridische procedure. Het boek vangt aan met een algemene inleiding om vervolgens het voorwerp van het bewijs, de regels inzake de bewijslast, de vijf bewijsmiddelen en de diverse onderzoeksmaatregelen te behandelen.

Rogier de Corte, Emeritus Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen: “Het bewijsrecht in civiele zaken wordt in de volledige breedte en diepte grondig geanalyseerd. De tekst is goed geschreven en het bronnenmateriaal is overvloedig en correct verwerkt. (…) Het gaat om een wetenschappelijk georiënteerd werk, met hoog praktisch nut”.

Benoît Samyn is als advocaat diverse jaren actief geweest als litigator en specialiseert zich sinds 2007 bij NautaDutilh in het vennootschapsrecht, meer in het bijzonder in fusies en overnames, en in publiek en private samenwerking (PPS). Inmiddels heeft Benoît tal van publicaties op zijn naam op het vlak van vennootschapsrecht en bewijsrecht.

Benoît Samyn, 'Privaatrechtelijk Bewijs. Een diepgaand en praktisch overzicht', Uitgeverij Story Publisher, 600 blz.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.