Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 01-09-2012

Op 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Wet flex-bv) in werking. Die wet bevat – naast wijzigingen op het gebied van, onderandere, kapitaalvoorschriften en besluitvorming bij besloten vennootschappen – wijzigingen in de zogenoemde geschillenregeling (art. 2:335 e.v. Burgerlijk Wetboek (BW)). In dit artikel wordt de geschillenregeling, zoals die zal zijn als deze wijzigingen in werking zijn getreden, de 'verbeterde geschillenregeling' genoemd.


Bron: O&F 2012/3, p. 26-36, Boom Juridische Uitgevers

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.