Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 01-09-2012

Op 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Wet flex-bv) in werking. Die wet bevat – naast wijzigingen op het gebied van, onderandere, kapitaalvoorschriften en besluitvorming bij besloten vennootschappen – wijzigingen in de zogenoemde geschillenregeling (art. 2:335 e.v. Burgerlijk Wetboek (BW)). In dit artikel wordt de geschillenregeling, zoals die zal zijn als deze wijzigingen in werking zijn getreden, de 'verbeterde geschillenregeling' genoemd.


Bron: O&F 2012/3, p. 26-36, Boom Juridische Uitgevers

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.