Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 10-10-2012

Annotatie bij een uitspraak van het CBb over de vraag wie een verzoek tot herziening van een door de rechtbank getroffen voorlopige voorziening moet behandelen: de rechtbank of het CBb. CBb acht zich onbevoegd omdat CBb zich in bodemprocedure waarschijnlijk onbevoegd zal achten.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.