Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 22-06-2016


De Hoge Raad heeft op 27 november 2015 een arrest gewezen waarin de vraag aan de orde komt of een huurder een huurovereenkomst kan vernietigen op grond van dwaling, omdat het bestemmingsplan het gebruik als horecabedrijfsruimte in de weg staat. Jorieke van Strijen heeft bij het arrest een noot geschreven.

Deze bijdrage is gepubliceerd in WR Tijdschrift voor Huurrecht, Kluwer, aflevering 6 juni 2016.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.