Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 22-06-2016


De Hoge Raad heeft op 27 november 2015 een arrest gewezen waarin de vraag aan de orde komt of een huurder een huurovereenkomst kan vernietigen op grond van dwaling, omdat het bestemmingsplan het gebruik als horecabedrijfsruimte in de weg staat. Jorieke van Strijen heeft bij het arrest een noot geschreven.

Deze bijdrage is gepubliceerd in WR Tijdschrift voor Huurrecht, Kluwer, aflevering 6 juni 2016.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.