Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 23-04-2013


JOR 2013/209: De NMa vordert van een forensisch onderzoeksbureau inlichtingen, bestaande uit een lijst van haar cliënten van de afgelopen vijf jaar in een sector waarnaar de NMa onderzoek doet. Het forensisch onderzoeksbureau acht deze vordering onevenredig en de rechtbank Den Haag deelt dit oordeel. Het Hof Den Haag acht de vordering echter toelaatbaar. In de annotatie wordt besproken of de tekst van de Awb tot deze verstrekkende interpretatie verplicht.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.