Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 01-12-2013


Dit arikel is gepubliceerd in 'Tijdschrift Onderneming & Strafrecht in Praktijk', Kluwer, nr. 3, december 2013.

Ondernemingen worden vaak geconfronteerd met strafbare feiten waarbij werknemers zijn betrokken. Een grote hoeveelheid vragen speelt vanaf dat moment binnen de onderneming. Dit artikel biedt een beknopte handleiding voor dergelijke situaties en beschrijft een aantal zaken die vóórdat sprake is van een gemelde misstand moeten worden geregeld binnen de onderneming.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.