Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 07-08-2013


Annotatie inzake verbeurde dwangsommen wegens niet tijdig beslissen en terugwerkende kracht. Een besluit tot toekenning van verbeurde dwangsommen is volgens de ABRvS een op zichzelf staand besluit dat niet wordt getroffen door de terugwerkende kracht van de vernietiging van de uitspraak waarin de opdracht tot het nemen van een nieuwe beslissing op bezwaar is gegeven.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.