Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 07-08-2013


Annotatie inzake verbeurde dwangsommen wegens niet tijdig beslissen en terugwerkende kracht. Een besluit tot toekenning van verbeurde dwangsommen is volgens de ABRvS een op zichzelf staand besluit dat niet wordt getroffen door de terugwerkende kracht van de vernietiging van de uitspraak waarin de opdracht tot het nemen van een nieuwe beslissing op bezwaar is gegeven.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.