Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 18-09-2013


De publieke en private sector hebben elkaar nodig bij de bestrijding van computercriminaliteit. De private sector beschikt als beheerder van een groot deel van de Nederlandse ICT-infrastructuur over relevante informatie, bijvoorbeeld over incidenten en techniek. De publieke sector kan op zijn beurt de private sector voorzien van informatie over actuele dreigingen, waargenomen trends en modi operandi. Ondanks goede ervaringen kan de samenwerking intensiever en beter. In dit artikel bespreken de auteurs, na een schets van bestaande samenwerkingsverbanden en informatieplichten, mogelijkheden om samenwerking te verbeteren.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.