Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 28-10-2013


Op 23 oktober 2013 heeft Advocaat-Generaal Widdershoven ("A-G") de eerste bestuursrechtelijke conclusie genomen in een bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aanhangig bestuursrechtelijk geschil. De mogelijkheid daartoe is op 1 januari 2013 geïntroduceerd in artikel 8:12a van de Algemene wet bestuursrecht ("Awb").

Lees meer over dit onderwerp in onze nieuwsbrief.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.