Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 01-03-2014


In dit artikel gaan auteurs in op de reflexwerking van het BV-recht, in het bijzonder op de analoge toepassing van van BV-regels op NV’s door de rechter. Daarbij staan zij eerst stil bij de stand van zaken rond de herhaaldelijk aangekondigde herziening van het NV-recht. Auteurs onderzoeken of voor de reflexwerking criteria geformuleerd kunnen worden. Vervolgens aan de hand van enkele belangrijke wijzigingen voor de Flex-BV te kunnen beargumenteren waarom analoge toepassing wel of niet gerechtvaardigd is. Het gaat daarbij om de uitkeringstest uit art. 2:216 BW en het instructierecht van art. 2:239 lid 4 BW. Auteurs zien alleen in uitzonderingsgevallen ruimte voor reflexwerking. Eventuele knelpunten of onduidelijkheden in het NV-recht moeten primair via wetgeving worden opgelost.

Dit artikel is gepubliceerd in WPNR 2014 (7011), Sdu.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.