Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 11-12-2014


Verhuurder (gemeente Zaandam) heeft een terrein met twee voetbalvelden, een kantine en kleedkamers aan huurder verhuurd om te worden gebruikt voor activiteiten die aan sport en recreatie zijn gerelateerd. Huurder gebruikt het gehuurde voor het organiseren van evenementen op en buiten het gehuurde terrein die aan sport gerelateerd zijn. Het zwaartepunt van het gehuurde ligt op de huur van de opstal, zodat de overeenkomst in zijn geheel wordt beheerst door artikel 7:230a BW.

Dit artikel is gepubliceerd in WR 2015.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.