Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 26-07-2003


De 1 juni jl. in werking getreden (aangepaste) WID en MOT zijn onzorgvuldig en onduidelijk in elkaar gezet. Er wordt weinig rekening gehouden met de manier waarop de advocaat communiceert met de cliënt en evenmin met de gevolgen voor de vertrouwelijkheid tussen beide partijen.


Auteurs: Marjolein Visser, Rob van der Hoeven

Bron: Het Advocatenblad

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.