Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 13-03-2017

In de Update Real Estate & Infrastructure maart 2017 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is waarde bankgarantie na faillissement huurder?
  • Wijziging in VvE-wetgeving; storting in reservefonds verplicht?
  • Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen
  • Eindelijk! Een nieuwe wet voor huurkoop onroerende zaken
  • Actualiteiten BTW en overdrachtsbelasting

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.