Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 13-03-2017

In de Update Real Estate & Infrastructure maart 2017 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is waarde bankgarantie na faillissement huurder?
  • Wijziging in VvE-wetgeving; storting in reservefonds verplicht?
  • Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen
  • Eindelijk! Een nieuwe wet voor huurkoop onroerende zaken
  • Actualiteiten BTW en overdrachtsbelasting

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.