Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 15-08-2017

De Hoge Raad heeft op 17 februari 2017 weer een belangrijk arrest gewezen (“Hansteen / Verwiel q.q.”) in de serie over leegstandschade als gevolg van het faillissement van de huurder en de rol van een (bank) garantie.

Jorieke van Strijen heeft een beschouwing gegeven bij het arrest Hansteen/Verwiel
in de bijdrage ‘Artikel 39 Fw en het trekken van de bankgarantie; een nieuwe episode. Noot bij HR 17 februari 2017 (Hansteen/Verwiel q.q.)’, TvI 2017/26.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.