Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 19-12-2017

In de Update Real Estate & Infrastructure december 2017 komen de volgende onderwerpen aan bod:
 
• VN Standaard voor PPS projecten voor wegeninfrastructuur gepubliceerd voor inspraak
• Tijdelijke verhuur woonruimte, de eerste uitspraken
• Duurzaam bouwen: Invoering Grenswaarde milieuprestatie gebouwen
• Actualiteiten BTW en overdrachtsbelasting

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.