Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 22-02-2018

In de Update Real Estate & Infrastructure februari 2018 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Worden er bij een bestemmingsplan schaarse publieke rechten verdeeld?
  • Nieuw modelreglement bij splitsing in appartementsrechten
  • Valt vergoeding van goodwill onder tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten?
  • Actualiteiten BTW en overdrachtsbelasting

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.