Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 22-05-2018

Pleidooi voor een Crisis- en herstelwet deel II met een juridisch integraal kader voor circulariteitsdoelen en energietransitie.

De impact op het global ecosystem inclusief gezondheid en well-being  hoort thuis in afwegingen over de aanvaardbaarheid van een project bezien vanuit omgevingsrechtelijk perspectief.  

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.