Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands

Op dinsdag 13 november 2018 organiseert NautaDutilh een get together met civilisten en fiscalisten uit de Real Estate sector. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op actualiteiten rondom de lease overeenkomst.

De aanstaande wijzigingen in de IFRS regelgeving met betrekking tot leaserechten worden gedurende de sessie besproken. Daarnaast komen recente fiscale jurisprudentie over leaseovereenkomsten aan bod. Tot slot worden bankgaranties in leaseovereenkomsten behandeld.

Voor vragen of meer informatie over dit seminar kunt u contact opnemen met Fleur Tresfon via events.nl@nautadutilh.com.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.