Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 10-10-2018

Vandaag is het de Dag van de Duurzaamheid. Het is een onderwerp dat tegenwoordig volop in de belangstelling staat. Zo verscheen deze week een rapport van de VN waarin staat dat de temperatuur deze eeuw 3 graden stijgt als er niets wordt gedaan aan de CO2-uitstoot. En dat landen er alles aan moeten doen om dit onder de 1,5 te houden, vanwege desastreuze gevolgen. Om ervoor te zorgen dat ook bedrijven zich focussen op duurzaamheid en om een CO2-arme en circulaire economie te bereiken met waarborgen voor een level playing field, is wet- en regelgeving noodzakelijk. Zo gaf het kabinet deze maand een positieve reactie op het Nederlandse voorstel voor een Klimaatakkoord, waar bepaalde maatregelen straks ook in wetgeving zullen worden opgenomen.

In deze nieuwsbrief gaan wij in op recente initiatieven vanuit Nederland en Europa op het gebied van duurzaamheid binnen het ondernemingsrecht.
 

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.