Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 18-10-2018

De Hoge Raad heeft kort na elkaar drie arresten gewezen over afgeleide schade.

De Hoge Raad heeft beslist dat de regels voor afgeleide schade zijn beperkt tot het geval dat de aandeelhouder schadevergoeding vordert voor een normschending jegens de vennootschap. Is sprake van een normschending jegens de aandeelhouder, dan komt ook afgeleide schade voor vergoeding in aanmerking. Vennootschapsrechtelijke beperkingen kunnen aan vergoeding in de weg staan: staan de aandelen "onder water", dan zal waardevermindering door schade aan de vennootschap allicht niet tot vergoedbare schade bij de aandeelhouder lijden.

Lees meer over dit onderwerp in onze nieuwsbrief.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.