Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 05-12-2018

In de Update Real Estate & Infrastructure december 2018 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vervangende toestemming grondeigenaar bij overdracht rechten van erfpacht en opstal
  • Levering van een grotendeels gesloopt pand kan belast met BTW plaatsvinden
  • Label C-verplichting voor kantoorgebouwen een feit

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.