Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands

Het sectorteam Pensioenen beschikt vanuit meerdere disciplines over veel kennis en kunde met betrekking tot pensioenen. Wij adviseren breed over de ontwikkelingen in de pensioensector op het gebied van governance, zorgplicht en communicatie, toezicht, uitbesteding, fusies en liquidaties. We hebben daarbij een uitstekende staat van dienstverlening op het gebied van omgaan met de toezichthouder. Onze litigation afdeling heeft veel ervaring met geschillen op het gebied van zorgplicht en communicatie, en de uitvoering van pensioenregelingen.

We adviseren pensioenuitvoerders zoals pensioenfondsen en pensioenverzekeraars maar ook werkgevers, PUO's en andere instellingen.

Wij kennen de onderlinge samenhang en impact van de verschillende onderdelen van het pensioenspeelveld. De vele veranderingen in de pensioensector op demografisch, sociaal en economisch gebied, de vernieuwing van het pensioenstelsel en de toenemende kosten- en regeldruk zorgen ervoor dat de sector de komende jaren voor grote uitdagingen staat.

Met onze brede kennis en ervaring bieden we een stabiel fundament voor uw pensioen-gerelateerde vraagstukken. Daarmee brengen we rust en zekerheid en een op de toekomst (in)gerichte organisatie.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.