Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • Corporate news
  • 21-12-2018

Het college van B&W van de Gemeente Amsterdam heeft Homme ten Have woensdag benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam. Homme is één van de vier nieuwe leden van de raad. De RvT heeft in het nieuwe jaar het selecteren en benoemen van een nieuwe artistiek directeur van het Stedelijk als belangrijkste taak. Homme zal ook zitting nemen in de commissie die zich daar intensief mee zal bezig houden. 

Homme ten Have

Het is vooral de maatschappelijke positie die het Stedelijk in het Amsterdamse inneemt die hem heeft doen besluiten om naar een positie als toezichthouder te solliciteren, zegt Homme. "Het Stedelijk is één van meest vooraanstaande culturele instellingen van Amsterdam en dus van Nederland. Het museum heeft recent nogal turbulente tijden gekend en mijn handen jeukten om een bijdrage te leveren. Ik woon er ook om de hoek dus dat gevoel kon ik niet negeren."

Overigens juicht kantoor het van harte toe als  fee earners maatschappelijke functies vervullen, zegt  Petra Zijp: "Corporate social responsibility draait om maatschappelijke betrokkenheid en de persoonlijke inzet van onze professionals is natuurlijk de beste manier om die te tonen. Bovendien leidt het ook tot een verdere verbreding en verdieping van persoonlijke ervaringen, expertise en ons netwerk."

 

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.