Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus bieden wij de Cursus Actualia Corporate Governance en Ondernemingsrecht op donderdag 19 maart niet aan in de vorm van een fysieke bijeenkomst bij ons op kantoor in Amsterdam, maar als webinar. Het webinar begint om 16:30 uur en eindigt om 17:30 uur.

Tijdens het webinar gaan Geert Raaijmakers en Maarten Buma onder meer in op het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, de wettelijke bedenktijd, het stelsel van publieke toetsing van overnames en andere beschermingsmaatregelen, de Europese regels voor digitale oprichting van vennootschappen en grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen, diversiteit in de board room, recente jurisprudentie op het gebied van het ondernemingsrecht, het UBO-register en de implementatie van de gewijzigde aandeelhoudersrichtlijn.

Interesse om deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar events.nl@nautadutilh.com

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.