Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands

Accountants en accountantsorganisaties krijgen, ondanks strikte geheimhoudingsplicht, regelmatig verzoeken om informatie te delen waaraan voldaan moet worden. Dit kan zijn van Nederlandse en buitenlandse toezichthouders, maar ook uit eigen netwerk.

Op donderdag 14 oktober van 12:30 tot 13:30 uur bespreken Saskia Nuijten en Joris Willems op hoofdlijnen de regels vanuit AVG-perspectief en vanuit de verplichtingen op grond van de Wta gelden. Daarnaaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen en de verwachtingen voor de toekomst.

De sessies zijn relevant voor accountants, fiscalisten en belastingadviseurs, maar ook voor juristen, compliance officers en andere professionals die binnen de sector een adviserende rol vervullen.

Voor meer informatie kun je mailen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

NB: Advocaten en werknemers van andere kantoren kunnen niet deelnemen aan dit evenement. 

 

 

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.