Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands

Marleen Velthuis en Roderick Watson behandelen de Wet plan van aanpak witwassen en de stand van zaken rondom het UBO-register. Daarnaast komen de voorstellen voor een verdere harmonisering van het Europese AML-raamwerk en updates vanuit de toezichthouders aan bod.

Voor meer informatie kun je mailen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

NB: Advocaten en werknemers van andere kantoren kunnen niet deelnemen aan dit evenement

 

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.