Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands

Vanaf 10 maart van dit jaar wordt de SFDR toegepast op financiële producten. Financiële marktpartijen moeten hun producten kwalificeren als neutraal, lichtgroen of donkergroen en aan de transparantievoorschriften voldoen. Dat moet gebeuren met regelgeving die nog in ontwikkeling is. Het blijkt dat in de markt veel verschillende interpretaties worden gehanteerd. Zowel de AFM als de Europese Commissie hebben recent getracht meer duidelijkheid te scheppen, waarbij de AFM zich kritisch opstelt. Maar er blijven veel vragen bestaan.

In deze sessie gaan Frans van der Eerden en Sandra Vermeulen daarom in op de aandachtspunten bij de toepassing van de SFDR. Hoe groen is mijn product en wat betekent dat voor mijn documentatie en mijn positie?

Voor meer informatie kun je mailen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

NB: Advocaten en werknemers van andere kantoren kunnen niet deelnemen aan dit evenement

 

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.