Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands

Met het toenemende gebruik van digitale processen in de financiële sector, nemen ook de risico's van cyberaanvallen toe. Om de digitale weerbaarheid van de sector te vergroten heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een uniform kader: de Digital Operational Resilience Act (DORA). DORA zoomt onder andere in op IT-risicomanagement, het testen van IT-systemen en de uitbesteding aan kritieke digitale dienstverleners. Sven Uiterwijk en Lisette Simons nemen jullie graag mee op verkenning door dit voorstel.

Voor meer informatie kun je mailen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

NB: Advocaten en werknemers van andere kantoren kunnen niet deelnemen aan dit evenement

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.