Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands

 

Graag nodigen wij je uit voor de online jurisprudentiebespreking, die plaatsvindt op donderdag 28 oktober van 10.00 tot 11.00 uur.

Robert van Galen bespreekt HR 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1359 over verrekening van omslag- en regresvorderingen uit groepsfinanciering en HR 16 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1144, over schending van de processuele waarheidsplicht.

Freerk Vermeulen behandelt HvJ EU 6 oktober 2021, ECLI:EU:C:2021:800 (Sumal/Mercedes Benz Trucks Espana) over concernaansprakelijkheid voor kartelschade onder artikel 101 VWEU.

Om op de hoogte te blijven van recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. In een uur bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.
 

 

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.