Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands

Voor de zomer trok de Algemene Rekenkamer aan de bel over de aanpak van milieucriminaliteit en zij concludeerde dat deze aanpak ontoereikend is. Hiermee staat het onderwerp milieucriminaliteit, en daarbij ook arbeidsveiligheid, nadrukkelijk op de agenda van toezichthouders en ligt aanscherping van handhaving van regels op dit gebied voor de hand. Het is belangrijk om als bestuurder goed voorbereid te zijn en te weten wat er speelt op het gebied van veiligheid en leiderschap. Daarom organiseert ons gespecialiseerde Health, Safety & Environment Team een online crash course over dit thema.

Veiligheidsincidenten wil je het liefst voorkomen en indien dat niet meer mogelijk is, onderzoeken en herstellen. Maar hoe doe je dat precies, en waar moeten bedrijven (en hun leidinggevenden) allemaal rekening mee houden?

Advocaten Cindy Roosen en Bart Keupink vertellen je er alles over tijdens de webinar: 'Veiligheidsincidenten: voorkomen en herstellen' samen met Tom Klijsen. Tom is Senior Legal Counsel van Europe Container Terminals (ECT), en zal vanuit de praktijk vertellen over zijn ervaringen met veiligheidsincidenten.

Meld je aan voor deze sessie door te mailen naar events@nautaduilh.com.

 

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.