Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands

Graag nodigen wij je uit voor de online jurisprudentiebespreking, die plaatsvindt op donderdag 16 december van 10.00 tot 11.00 uur.

Om op de hoogte te blijven van recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. In een uur bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Robert van Galen en Freerk Vermeulen bespreken een aantal arresten. 

 

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.