Skip to main content

How can we help you?

Toezichthouders stellen steeds strengere eisen bij het voldoen aan de meldplichten van accountants. Tegelijkertijd kan erkenning van de feiten van een incident leiden tot grote aansprakelijkheidsrisico's en bestuurlijke en zelfs strafrechtelijke sancties. Complicerende factoren zijn er daarbij genoeg. De wettelijke normen bieden vaak veel ruimte voor interpretatie. Ook gaat het niet zelden om een afweging onder tijdsdruk. Zo moeten incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integere uitoefening van de accountantsorganisatie onverwijld aan de AFM worden gemeld. En gaat er iets mis bij een melding, dan kan dat tot zware sancties leiden.

In de online Accountancy sessie op dinsdag 31 mei van 12:30 tot 13:30 uur bespreken Marike Bakker en Saskia Nuijten de belangrijkste meldplichten. Ook gaan ze in op de invulling die door jurisprudentie en toezichthouders in de praktijk daaraan geven en de belangrijkste vragen die de verplichtingen oproepen. En vooral: hoe je in de dagelijkse praktijk van de accountantsorganisatie met de meldplichten kunt omgaan.
De sessie is relevant voor accountants, fiscalisten en belastingadviseurs, maar ook voor juristen, compliance officers en andere professionals die binnen de sector een adviserende rol vervullen.

Voor vragen kun je mailen naar Maud Akkerman, via events.nl@nautadutilh.com

Deelname door advocaten en medewerkers van andere advocatenkantoren is helaas niet mogeijk.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.