Skip to main content

How can we help you?

In deze hectische tijd kan het een uitdaging zijn om in intern overleg de actuele rechtspraak bij te houden. Daarom organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. De nadruk ligt op recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer. De rechtsgebieden die wij primair willen bestrijken zijn het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Met deelname aan deze cursus is 1 PO-punt te behalen. Wij wijzen je erop dat alleen een punt kan worden toegekend indien je de gehele duur aan de online sessie deelneemt en slaagt voor de kennistoets, cf. de vereisten van de Orde.

Freerk Vermeulen behandelt HvJ 9 juli 2020 ECLI:EU:C:2020:536
(Ibercaja Banco) over de toetsing van buitengerechtelijke schikkingen
met consumenten aan de Richtlijn oneerlijke bedingen. Hij gaat tevens in
op HvJ 11 november 2020 ECLI:EU:C:2020:897 (Deniz Bank/VKI) voor
wat betreft de problematiek van wijziging van overeenkomsten.

Robert van Galen bespreekt HR 13 november 2020
ECLI:NL:HR:2020:1785 (UTB Holding/Glencore) over natrekking en de
vraag wanneer sprake is van een bestanddeel alsmede HR 13 november
2020 ECLI:NL:HR:2020:1787 (curatoren/Glencore) over de termijnstelling
voor uitoefening van een pandrecht en aansprakelijkheid van curatoren.

Meer informatie: events.nl@nautadutilh.com

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.