Skip to main content

How can we help you?

 

In deze hectische tijd kan het een uitdaging zijn om in intern overleg de actuele rechtspraak bij te houden. Daarom organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. De nadruk ligt op recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer. De rechtsgebieden die wij primair willen bestrijken zijn het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Voor meer informatie: Fleur Tresfon via events.nl@nautadutilh.com

 

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.