Skip to main content

How can we help you?

Sjoerd Meijer behandelt HR 11 februari 2022 ECLI:NL:HR:2022:166 over beleggingsverzekeringen en de verhouding tussen Unierecht en nationaal privaatrecht alsmede HvJ EU 24 februari 2022 ECLI:EU:C:2022:118 over beleggingsverzekeringen, precontractuele informatieverplichtingen en oneerlijke handelspraktijken. 
Freerk Vermeulen bespreekt HR 11 februari 2022 ECLI:NL:HR:2022:164 over beslagrecht en processuele verwikkelingen in verband met liquidatie van een wederpartij.

Om op de hoogte te blijven van recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. In een uur bespreekt ons cassatieteam de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Voor meer informatie kun je mailen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.