Skip to main content

How can we help you?

Om op de hoogte te blijven van recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. In een uur bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Freerk Vermeulen bespreekt HR 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2103 over staatsimmuniteit (immuniteit van executie) en HR 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2004 over aansprakelijkheid voor het aanvragen van faillissement.

Robert van Galen behandelt HR 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2099 over gezag van gewijsde van rechterlijke uitspraken.

Mogelijk wordt het programma nog aangepast naar aanleiding van rechtspraak die deze week verschijnt. 

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar Fleur Tresfon (events.nl@nautadutih.com)

 

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.