Skip to main content

How can we help you?

Ons cassatieteam organiseert online jurisprudentiebesprekingen waarin recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer worden besproken. In een uur komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht aan bod.

Op donderdag 18 februari van 10:00 – 11:00 uur vindt de eerstvolgende online jurisprudentiebespreking plaats.

Robert van Galen bespreekt HR ECLI:NL:HR2021:149 over aansprakelijkheid van accountants en HR ECLI:NL:HR2021:153 over exoneratiebedingen.

Freerk Vermeulen behandelt twee arresten van het Hof van Justitie: ECLI:EU:C:2021:68 (Dexia) over de Richtlijn oneerlijke bedingen en ECLI:EU:C:2021:91 (Waternet) over de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.

Voor meer informatie: Fleur Tresfon via events.nl@nautadutilh.com

 

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.