Skip to main content

How can we help you?

Op donderdag 25 maart vindt van 10:00 – 11:00 uur de online jurisprudentiebespreking plaats.

Om op de hoogte te blijven van recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. In een uur bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Frans Overkleeft gaat in op het arrest van de Ondernemingskamer van 11 februari 2021 ECLI:NL:GHAMS:2021:316 over de SNS zaak. 

Freerk Vermeulen bespreekt HR 19 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:273 over bewijsbeslag en verschoningsrecht. 

Robert van Galen behandelt HR 2 februari 2021 ECLI:NL:HR:2021:112 over de gevolgen van het faillissement voor geldboetes en ontnemingsmaatregelen.

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.