Skip to main content

How can we help you?

Op donderdag 27 mei vindt van 10:00 – 11:00 uur de online jurisprudentiebespreking plaats.

Om op de hoogte te blijven van recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. In een uur bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Freerk Vermeulen behandelt Hof van Justitie 12 mei 2021 ECLI:EU:C:2021:377 over rechtsmacht bij zuivere vermogensschade als gevolg van misleidende marktinformatie.

Anne Marie Verschuur bespreekt HR 23 april 2021 ECLI:NL:HR:2021:641 over de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Robert van Galen gaat in op HR 23 april 2021ECLI:NL:HR:2021:640
over beslag op toekomstige vorderingen.

Voor meer informatie over de deelname mogelijkheden kun je een e-mail sturen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.