Skip to main content

How can we help you?

Op donderdag 24 Juni vindt van 10:00 – 11:00 uur de online jurisprudentiebespreking plaats.

Om op de hoogte te blijven van recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. In een uur bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Robert van Galen bespreekt HR 4 juni 2021 ECLI:NL:HR:2021:833 over boedelschulden in faillissement in verband met milieuverplichtingen.
Allart Haasjes behandelt HvJ EU 3 juni 2021 ECLI:EU:C:2021:433 over prospectusaansprakelijkheid.
Freerk Vermeulen bespreekt HvJ EU 10 juni 2021 ECLI:EU:C:2021:469 en ECLI:EU:C:2021:470 over de Richtlijn oneerlijke bedingen.
 

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.