Skip to main content

How can we help you?

Op donderdag 27 Januari vindt van 10:00 – 11:00 uur de online jurisprudentiebespreking plaats.

Om op de hoogte te blijven van recente uitspraken van de Hoge Raad, het Hof van Justitie en de Ondernemingskamer organiseert ons cassatieteam online jurisprudentiebesprekingen. In een uur bespreken Freerk Vermeulen en Robert van Galen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen deel van het vermogensrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en het Unierechtelijke (internationaal) privaatrecht.

Freerk Vermeulen bespreekt HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1956 over immuniteit van jurisdictie van algemeen militair en operationeel hoofdkwartier NAVO en HR 3 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1803 (ABN AMRO/Woningborg) over de bankgarantie op de voet van art. 7:768 lid 3 BW.

Robert van Galen bespreekt HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974 over huurprijsvermindering van bedrijfsruimte in verband met de coronapandemie en HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1994 over contractuele vertragingsrente over als boedelschuld verschuldigde huurprijs. 

Voor vragen kun je mailen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.