Skip to main content

How can we help you?

Accountants van een gefailleerde onderneming zien zich steeds vaker en steeds sneller geconfronteerd met een kritische curator. Onder meer de veronderstelde ‘deep pockets’ van de betrokken kantoren, het verplicht verzekeren van beroepsaansprakelijkheid en aanzienlijke controledossiers waarin altijd wel een ‘haakje’ voor een claim kan worden gevonden verklaren waarom de afgelopen jaren in diverse spraakmakende faillissementen tuchtklachten zijn ingediend en omvangrijke vorderingen zijn ingesteld.

Tijdens de eerste online Accountancy sessie van dit jaar op donderdag 7 april van 12:30 tot 13:30 uur bespreken Lars van Amsterdam en Kim Heesterbeek op welke wijze de controlerend account en een curator zich tot elkaar verhouden. Kan de accountant bijvoorbeeld de met een failliete vennootschap gemaakte (proces)afspraken afdwingen? Wat moet een curator in een aansprakelijkheidsprocedure allemaal bewijzen? En is een curator eigenlijk wel bevoegd om namens de gezamenlijk schuldeisers een procedure tegen de voormalig accountant in te stellen? Lars en Kim behandelen de belangrijkste (praktijk)ontwikkelingen, en delen tips en tricks om als accountant in een faillissement goed beslagen ten ijs te komen.

De sessie is relevant voor accountants, fiscalisten en belastingadviseurs, maar ook voor juristen, compliance officers en andere professionals die binnen de sector een adviserende rol vervullen.

NB: Advocaten en werknemers van andere kantoren kunnen niet deelnemen aan dit evenement

Voor meer informatie kun je mailen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.