Skip to main content

How can we help you?

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving volgen elkaar in rap tempo op. Niet alleen de toezichthouder, maar ook civiele actoren richten hun blik op de wijze waarop de accountancysector met deze veranderingen omgaat. Sprekend in dit verband is de 'brandbrief' die Milieudefensie heeft verstuurd aan verschillende accountantskantoren met daarin de oproep verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatcrisis. Na de Shell-zaak richt Milieudefensie zich nu niet langer enkel op individuele bedrijven, maar ook op de accountancysector als geheel. Deze brief en andere ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving (o.a. CSRD, ISSB en de Taxonomieverordening) vragen veel van de accountancysector. De rol van de accountant in de klimaattransitie kristalliseert daarmee steeds verder uit, maar bij een grotere rol komen ook vragen over de juridische kansen en risico's naar de oppervlakte drijven. Wat als bijvoorbeeld ten onrechte (g)een voorziening wordt opgenomen in de jaarrekening voor potentiële duurzaamheidsclaims? En dient een accountant zijn verklaring in voorkomend geval te onthouden als hij de duurzaamheidsverslaggeving onvoldoende acht en, zo ja, in welke gevallen?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de online sessie. Sjoerd Meijer en Beike Baaijens loodsen je door de recente ontwikkelingen in de duurzaamheidsverslaggeving voor de accountancysector. Zij gaan nader in op de rol van de accountant bij de klimaattransitie en bespreken de daarbij spelende kansen en risico's. 

Wij nodigen je van harte uit deel te nemen aan deze online sessie.

De sessie is relevant voor accountants, fiscalisten en belastingadviseurs, maar ook voor juristen, compliance officers en andere professionals die binnen de sector een adviserende rol vervullen.

NB: Advocaten en werknemers van andere kantoren kunnen niet deelnemen aan dit evenement

Voor meer informatie kun je mailen naar events.nl@nautadutilh.com

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.