Skip to main content

How can we help you?

Geregeld komen accountants bij het uitvoeren van hun werkzaamheden in contact met advocaten, hetzij om mee samen te werken, hetzij om informatie van te verkrijgen in het kader van controlewerkzaamheden. Het gaat dan al snel over het verschoningsrecht. Wat is het verschoningsrecht precies, en wat is een afgeleid verschoningsrecht? Hoe verhoudt dat zich tot de geheimhoudingsverplichtingen van accountants en mogelijke meld- en informatieverplichtingen?

Marike Bakker en Vincent de Bruijn bespreken op donderdag 10 juni van 12:30 tot 13:30 uur de meest recente stand van zaken, geven praktische handvatten over hoe om te gaan met het verschoningsrecht, en laten zien wat voor werkbare afspraken daarover met advocaten mogelijk zijn.

In de volgende sessies worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Accountants en duurzaamheid
  • Accountants en de curator
  • Update tuchtrecht

De sessies zijn relevant voor accountants, fiscalisten en belastingadviseurs, maar ook voor juristen, compliance officers en andere professionals die binnen de sector een adviserende rol vervullen.

Voor meer informatie kun je mailen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

NB: Advocaten en werknemers van andere kantoren kunnen niet deelnemen aan dit evenement. 

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.