Skip to main content

How can we help you?

Hoe onderscheid je reguliere risico’s van haast onmogelijk te voorspellen negatieve gebeurtenissen, de zogenaamde juridische ‘Zwarte Zwanen'? Aan de hand van actuele ontwikkelingen praat het Accountancy-team van NautaDutilh je hierover in vier online sessies graag bij.

In de eerste sessie, Accountants en witwasrisico's op donderdag 22 april van 12:30 tot 13:30 uur, bespreken Leon Wijsman en Vincent de Bruijn verschillende facetten van witwasrisico's vanuit het perspectief van accountantsorganisaties. Het bewust en onbewust faciliteren van witwassen door professionele dienstverleners staat bij toezichthouders hoog op de agenda en het niet voldoen aan wet- en regelgeving kan vergaande financiële en reputationele gevolgen hebben. Het is dus belangrijk wat precies onder witwassen moet worden begrepen, te begrijpen welke impact witwassignalen op de jaarrekeningcontrole kunnen hebben, en de diverse risico's die accountantskantoren en individuele accountants lopen als bij indicaties van witwassen niet op een juiste wijze wordt gehandeld, scherp in beeld te hebben.

In de volgende sessies worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Accountants en beroepsaansprakelijkheid jegens cliënten en derden
  • Accountants en verschoningsrecht
  • Accountants en duurzaamheid

De sessies zijn relevant voor accountants, fiscalisten en belastingadviseurs, maar ook voor juristen, compliance officers en andere professionals die binnen de sector een adviserende rol vervullen.

Voor meer informatie kun je mailen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

NB: Advocaten en werknemers van andere kantoren kunnen niet deelnemen aan dit evenement. 

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.